Ansökan till Klassiska musiklinjen 2024-25


Ansökan med videofil senast 9/4

Fyll i formuläret och bifoga två videofiler.

 • ett valfritt stycke per fil, gärna med ackompanjemang om möjligt
 • säg om möjligt ditt namn och vad du ska spela i början av inspelningen
 • döp filen med ditt namn och styckets titel
 • godkända filformat: MP4, MOV

Kallelse via mail

Med kallelsen får du en personlig intervjutid. Pianister får då även ett kortare obligatoriskt stycke, som också ska skickas in.

Videointervjuer från vecka 15

Intervjun är ett videosamtal, där du träffar oss lärare i juryn. Vi har möjlighet att få veta mer om dig, och du kan få en bild av oss och skolan. I samband med intervjun har vi även ett avistaprov.

Med reservation för ändringar

Vem kan söka?

Såväl om du är i början av dina musikstudier som om du har kandidatstudier bakom dig, är du välkommen till oss. Du ansöker med ditt huvudinstrument – här ingår sång och instrument (utom slagverk), samt dirigering och komposition. Kursmoment och repertoar anpassas så att du ska kunna arbeta utifrån din kunskapsnivå. I undantagsfall förekommer helt anpassad studiegång.

Vad krävs för att få en plats?

Antalet platser för nya studenter är ca 20-25 stycken. Vid provet tar vi hänsyn till

 • Tekniska och musikaliska färdigheter
 • Musikaliska och artistiska förutsättningar
 • Basal notläsningsförmåga
 • Instrument/röstfack
 • Personlig motivation.

Antagningsbesked

Besked om du är antagen eller inte kommer på mail kort efter proven.

Ansökan till Klassiska musiklinjen 2024 – 2025
 • Personuppgifter
 • Nästa
(ååååmmdd-xxxx)
Ange din folkbokföringsadress.
(t.ex. 07x-xxxxxxx)