Ansökan till Klassiska musiklinjen – heltidsutbildning 2023-2024


Ansökan med videofil senast 27/4

Fyll i formuläret och bifoga två videofiler.

 • ett valfritt stycke per fil, gärna med ackompanjemang om möjligt
 • säg om möjligt ditt namn och vad du ska spela i början av inspelningen
 • döp filen med ditt namn och styckets titel
 • godkända filformat: MP4, MOV

Kallelse via mail under vecka 18

Med kallelsen får du en personlig intervjutid. Pianister får då även ett kortare obligatoriskt stycke, som också ska skickas in.

Videointervjuer 29/5-1/6

Intervjun är ett videosamtal, där du träffar oss lärare i juryn.Vi har möjlighet att få veta mer om dig, och du kan få en bild av oss och skolan. I samband med intervjun har vi även ett avistaprov.

Med reservation för ändringar

Vem kan söka?

Såväl om du är i början av dina musikstudier som om du har kandidatstudier bakom dig, är du välkommen till oss. Du ansöker med ditt huvudinstrument – här ingår sång och instrument (utom slagverk), samt dirigering och komposition. Kursmoment och repertoar anpassas så att du ska kunna arbeta utifrån din kunskapsnivå. I undantagsfall förekommer helt anpassad studiegång.

Vad krävs för att få en plats?

Antalet platser för nya studenter är ca 20-25 stycken. Vid provet tar vi hänsyn till

 • Tekniska och musikaliska färdigheter
 • Musikaliska och artistiska förutsättningar
 • Basal notläsningsförmåga
 • Instrument/röstfack
 • Personlig motivation.

Antagningsbesked

Besked om du är antagen eller inte kommer på mail kort efter proven.

Ansökan till Klassiska musiklinjen 2023 – 2024
 • Personuppgifter
 • Nästa
(ååååmmdd-xxxx)
Ange din folkbokföringsadress.
(t.ex. 07x-xxxxxxx)