Frånvaro och ledighet


Ledighetsansökan
  • All ledighet ska anmälas i förväg, oavsett orsak.
  • Oanmäld frånvaro beaktas enl ”HPL för studenter som missköter sina studier”.
OBS! Ange ditt fullständiga namn.